הוראה ולמידה בעידן הדיגיטלי

אולם כלנית

 

הטכנולוגיות החדשות צפויות להשתלב באופן נרחב במערכת החינוך הכוללת. טכנולוגיות כגון: שירותי ענן, טכנולוגיות ניידות, תכנים פתוחים, משחקים ומשחוק, מדפסות תלת ממד, מעבדות וירטואליות, צפויות להשתלב בשנים הקרובות באופן נרחב בכל מוסדות החינוך לרבות בבתי הספר ובמוסדות להשכלה גבוהה. לאלה עשויה להיות השפעה משמעותית על תהליכי ההוראה והלמידה בכלל ועל הוראת השפה העברית בפרט. טכנולוגיות אלה מספקות דרכים חדשות ללמידה, להוראה ולתקשורת בין הלומד והמלמד ובין הלומדים בינם לבין עצמם.
ההשפעה הגדולה ביותר בעשור האחרון הינה של טכנולוגיות המידע והתקשרות המאפשרות יצירת מרחבי ידע בלתי מוגבלים לזמן ומקום. טכנולוגיית הרשת מגדילה את הנגישות למידע ברחבי העולם ומעניקה גמישות של מקום וזמן ואף מאפשרת את התאמת הלמידה לצורכי הלומד ובכך עשויה לפתוח הזדמנויות למידה למגוון רחב של קבוצות באוכלוסייה (כגון נשים ובעלי מוגבלויות).

 

* מוגבל ל 60 משתתפים

מרצה: ד"ר טל סופר

חברת הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת ת"א, ביה"ס לחינוך

ד"ר טל סופר (PhD) חברת הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב בבית הספר לחינוך. מנהלת שתי יחידות אקדמיות באוניברסיטה: היחידה להוראה אקדמית ברשת –Virtual TAU  והיחידה לחיזוי טכנולוגי חברתי. בעלת ניסיון מחקרי רב שנים בארץ ובאיחוד האירופי, אשר לו משמשת גם כיועצת בתחום החיזוי. מחקריה מתמקדים בניתוח ההשפעות של טכנולוגיות חדשות על תחומי החברה והחינוך. נושאי מחקריה עוסקים בהבנת תהליכי למידה והתנהגויות לומדים ברשת, גישות ופדגוגיות חדשות בהוראה מקוונת וכן שיטות הערכה בסביבות למידה מקוונות, תפיסת הפרטיות, שוק העבודה העתידי ומקצועות העתיד.

בשנים האחרונות היא אחראית באוניברסיטת תל אביב על פיתוח ויישום של למידה מקוונת, כולל: גיבוש האסטרטגיה של האוניברסיטה לגבי למידה מקוונת; פיתוח חומרים עבור קורסים מקוונים, כמו גם מודלים פדגוגיים מתאימים; הטמעת כלים טכנולוגיים חדשניים עבור לימוד מקוון; מחקר והערכה של למידה והוראה בקורסים מקוונים, כולל קורסי MOOC (באמצעות מתודולוגיות חדשות כגון: כריית נתונים).

פרסמה למעלה מ- 90 מחקרים ומאמרים וזכתה ביותר מ- 40 מענקי מחקר מגופים שונים בארץ ובעולם אותם הובילה.