הוראה בעולם הדיגיטלי

(אולם לילך) סדנה

במהלך הסדנה נכיר מודלים פדגוגיים וכלים טכנולוגיים המסייעים לפיתוח שיעור בסביבה מקוונת. לאחר הרצאה בנושא, המשתתפים יתבקשו לעבוד בקבוצות ולגבש מתווה לשיעור העוסק בלימוד השפה העברית תוך בחירת מודל פדגוגי מתאים וכלים טכנולוגיים חדשים. תוצרי הקבוצות יוצגו במליאה ונקיים דיון מסכם.

*מוגבל ל 30 משתתפים

מרצה: ד"ר טל סופר

חברת הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת ת"א, ביה"ס לחינוך

ד"ר טל סופר (PhD) חברת הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטת תל אביב בבית הספר לחינוך. מנהלת שתי יחידות אקדמיות באוניברסיטה: היחידה להוראה אקדמית ברשת –Virtual TAU  והיחידה לחיזוי טכנולוגי חברתי. בעלת ניסיון מחקרי רב שנים בארץ ובאיחוד האירופי, אשר לו משמשת גם כיועצת בתחום החיזוי. מחקריה מתמקדים בניתוח ההשפעות של טכנולוגיות חדשות על תחומי החברה והחינוך. נושאי מחקריה עוסקים בהבנת תהליכי למידה והתנהגויות לומדים ברשת, גישות ופדגוגיות חדשות בהוראה מקוונת וכן שיטות הערכה בסביבות למידה מקוונות, תפיסת הפרטיות, שוק העבודה העתידי ומקצועות העתיד.

בשנים האחרונות היא אחראית באוניברסיטת תל אביב על פיתוח ויישום של למידה מקוונת, כולל: גיבוש האסטרטגיה של האוניברסיטה לגבי למידה מקוונת; פיתוח חומרים עבור קורסים מקוונים, כמו גם מודלים פדגוגיים מתאימים; הטמעת כלים טכנולוגיים חדשניים עבור לימוד מקוון; מחקר והערכה של למידה והוראה בקורסים מקוונים, כולל קורסי MOOC (באמצעות מתודולוגיות חדשות כגון: כריית נתונים).

פרסמה למעלה מ- 90 מחקרים ומאמרים וזכתה ביותר מ- 40 מענקי מחקר מגופים שונים בארץ ובעולם אותם הובילה.