הוראת עברית במחנות קיץ

(אולם כרכום) רב שיח, בהנחיית:

שירה רבין

 

דוברים:

אתי דולגין
מאיה וונגר

ביל מגליף

*מוגבל ל 60 משתתפים

יישום גישות ותפיסות חדשות בהוראת העברית במחנות הקיץ, והשפעתם על עתיד היהדות בתפוצות

עברית במחנות קיץ הינו רעיון מתחדש. בעבר הוא היה ביטוי לציונות והיום הוא הזדמנות לשימור זהות והשפעה על שיפור דרכי הוראת העברית בעולם היהודי. 

הזדמנויות להקניית עברית יכולות לבוא באופנים שונים גם מחוץ להוראה פורמלית. היתרון  במחנות קיץ טמון בעובדה שהמשתתפים נחשפים לעברית באופן מאוד טבעי ומשמעותי לחייהם במחנה ובכלל. הם נמצאים באינטראקציות תפקודיות, חברתיות, רגשיות ומעצימות בשפה, ומלווים בדוברי עברית ילידיים ישראלים, שמביאים איתם אותנטיות תרבותית בלתי אמצעית. 

רב-השיח יעסוק באתגרים, ביתרונות, בגישות ובחשיבות של מחנות הקיץ להקניית שפה ולחיזוק הזהות.

מרצה: שירה רבין

חברת ועד ורכזת החוף המזרחי של ארגון המורים לעברית ופעילה לקידום העברית בצפ"א

חברת ועד ורכזת החוף המזרחי של ארגון המורים לעברית בצפ"א ופעילה למען קידום והוראת העברית בארה"ב.

שירה, בוגרת MA להוראה ופדגוגיה בתחום העברית במכללת מידלברי (ורמונט), שותפה בארגונים שונים להעלאת המודעות בתחום רכישת השפה העברית ושיפור והתמקצעות הוראת העברית כשפה שנייה.

 

שירה משמשת רכזת להכשרה ופיתוח תכניות העברית בפרוייקטים ברמה ארצית לקידום רכישת השפה העברית, בקרן Arevim Philanthropic Group, כגון עברית במחנות הקיץ בשיתוף עם מכללת מידלברי וארגונים אחרים.

בנוסף לפעילותה במועצת ארגון המורים, בשנים האחרונות היא מעורבת במיזמים חשובים רבים לקידום לימודי העברית במגזרים שונים, הן בחינוך הפורמאלי והן במסגרות בלתי-פורמאליות, ביניהם: פיתוח תכניות הוראת עברית במשרד החוץ האמריקאי במכון FSI; שותפות לצוות ההקמה של בי"ס הצ'רטר, הציבורי הראשון

להוראת עברית בוושינגטון די. סי; ריכוז תכניות להקניית עברית ברמה הארצית במחנות הקיץ ועוד.

שירה מאמינה ששינוי בתחום הוראת העברית והפיכתו למקצוע המבוסס על מחקר וגישות חדשות יהוו תפקיד

חשוב בהתקדמות בתוצאות רכישת השפה, חיזוק הזהות, הכרת התרבות והזיקה לישראל.