השפה במרחב הציבורי

אולם אלון

שפות במרחב כאמצעי מחקרי להבנת החברה בישראל

שפות  נמצאות בכל מקום ובמיוחד במרחב הציבורי. המונח landscape linguistic

- כוונתו תחום מחקר חדש שהתפתח רבות בעשור האחרון ומתייחס למחקר וללמידה של השפות במרחב כאמצעי להגיע להבנה עמוקה של החברה בישראל ובמיוחד לקשרים ולקונפליקטים בין קבוצות, לאור הייצוג שלהם במרחב.  מדובר על אותן שפות שהמדינה מחליטה להציג אותן או לקבוצות ואנשים בודדים, כגון בעלי חנויות הבוחרים להציג שפות שלדעתן ימשכו קונים. במרחב הציבורי בישראל החשיפה היא בעיקר לארבע שפות  - עברית,  אנגלית, ערבית ורוסית - אך גם לשפות נוספות.

ההרצאה תציג מספר מחקרים המתארים את ההבנות אך גם את הקונפליקטים המבטאים מאבקים של זהויות וייצוגיות וכן דרכים להבנה ולכבוד לאחרים. בסוף ההרצאה יוצגו גם דרכים להתייחסות לשפה במרחב כאמצעי להוראת שפה – נושא שיזכה להתייחסות מפורטת יותר בסדנה על נוף לשוני.

*מוגבל ל 60 משתתפים

מרצה: פרופ’ אילנה שוהמי

חוקרת, כותבת ומלמדת סוגיות הקשורות לשפה וחברה

פרופ' אילנה שוהמי חוקרת, כותבת ומלמדת מגוון סוגיות הקשורות לשפה וחברה בקהילות רב לשוניות בישראל ובעולם בהקשר של תיאוריות ביקורתיות, זכויות לשוניות וצדק חברתי. התחומים הספציפיים שלה הם: מבחני שפה, רכישה ושימור של שפות מהגרים, תיאוריות ביקורתיות של מבחני שפה, מדיניות לשונית, רכישת שפות ותכנים בקרב מהגרים, ובעשור האחרון נוף לשוני ושפות במרחב. 

פרופ׳ שוהמי פרסמה מספר רב של מאמריםֿ, פרקים וספרים בתחומים הנ״ל. בנוסף, היא ערכה את כתב העת ׳מדיניות לשונית׳ בין 2018-2015,  ועתה היא העורכת של כתב העת "נוף לשוני".