השפה במרחב הציבורי

(אולם כלנית) סדנה

שפות  נמצאות בכל מקום ובמיוחד במרחב הציבורי.

המונח linguistic landscape מתייחס לתחום מחקר חדש שהתפתח רבות בעשור האחרון,  ומוכר כיום כדרך יעילה ללימוד שפה ולפיתוח מודעות לשונית   וחברתית. 
בסדנה ננתח נתונים לשוניים שנאספו במרחבים ציבוריים בישראל ונלמד דרכים להשתמש בשפה במרחב כאמצעי ללימוד השפה העברית וכן לנוכחות לשפות אחרות. נלמד במיוחד כיצד  שפה במרחב היא רק קצה הקרחון להבנה עמוקה של התלמידים לגבי החברה בישראל בהקשרים של שפות נוספות ותופעות חברתיות. 
 

* מוגבל ל 30 משתתפים

 

 

 

 

מרצה: פרופ’ אילנה שוהמי

חוקרת, כותבת ומלמדת סוגיות הקשורות לשפה וחברה

פרופ' אילנה שוהמי חוקרת, כותבת ומלמדת מגוון סוגיות הקשורות לשפה וחברה בקהילות רב לשוניות בישראל ובעולם בהקשר של תיאוריות ביקורתיות, זכויות לשוניות וצדק חברתי. התחומים הספציפיים שלה הם: מבחני שפה, רכישה ושימור של שפות מהגרים, תיאוריות ביקורתיות של מבחני שפה, מדיניות לשונית, רכישת שפות ותכנים בקרב מהגרים, ובעשור האחרון נוף לשוני ושפות במרחב. 

פרופ׳ שוהמי פרסמה מספר רב של מאמריםֿ, פרקים וספרים בתחומים הנ״ל. בנוסף, היא ערכה את כתב העת ׳מדיניות לשונית׳ בין 2018-2015,  ועתה היא העורכת של כתב העת "נוף לשוני".