על החינוך הציוני בתפוצות

רב שיח עם הנהלת ההסתדרות הציונית (אולם גפן)