ענבל בראל (גוטסמן)

מנהלת היחידה לעברית במחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית

ענבל בעלת תואר שני בחוג לספרות כללית והשוואתית ובוגרת החוגים לספרות ולמדעי הרוח הכלליים באוניברסיטה העברית (ירושלים), בהצטיינות. אל תפקידה בהסתדרות הציונית הגיעה לאחר פעילות ענפה בחינוך, כתיבה ובעריכה: עבדה כמורה ורכזת חינוך ותרבות בעמותה לבני נוער בסיכון; ערכה מאמרים, ספרים וחומרים חינוכיים וכתבה ביקורות בעיתונים.

ענבל מנהלת את היחידה לעברית של ההסתדרות הציונית העולמית מזה כ-4 שנים. לצד ההיבטים הארגוניים הכרוכים בתפקיד היא עוסקת, בין השאר, בפיתוח תכנים הקשורים ללימוד עברית כשפה שנייה והנחיית סדנאות למורי עברית ברחבי העולם. במסגרת תפקידה היא גם כתבה תכניות ללימוד עברית במסגרות בלתי פורמליות, וכן לימדה באולפנים שהתמקדו בהוראת עברית מדוברת והתנסות חווייתית.