פרופ’ אילנה שוהמי

חוקרת, כותבת ומלמדת סוגיות הקשורות לשפה וחברה

פרופ' אילנה שוהמי חוקרת, כותבת ומלמדת מגוון סוגיות הקשורות לשפה וחברה בקהילות רב לשוניות בישראל ובעולם בהקשר של תיאוריות ביקורתיות, זכויות לשוניות וצדק חברתי. התחומים הספציפיים שלה הם: מבחני שפה, רכישה ושימור של שפות מהגרים, תיאוריות ביקורתיות של מבחני שפה, מדיניות לשונית, רכישת שפות ותכנים בקרב מהגרים, ובעשור האחרון נוף לשוני ושפות במרחב. 

פרופ׳ שוהמי פרסמה מספר רב של מאמריםֿ, פרקים וספרים בתחומים הנ״ל. בנוסף, היא ערכה את כתב העת ׳מדיניות לשונית׳ בין 2018-2015,  ועתה היא העורכת של כתב העת "נוף לשוני".